Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Hà Minh Tâm 25/09/2021
2 Đỗ Thị Thùy Dương 25/09/2021 30/09/2021
3 Đỗ Thị Thùy Dương 25/09/2021 30/09/2021
4 Nguyễn Thị Hoài Thắm 25/09/2021
5 Đỗ Mạnh Cường 25/09/2021
6 Nguyễn Minh Trí 25/09/2021
7 Lê Văn Bình 25/09/2021
8 Nguyễn Minh Trí 25/09/2021
9 HUỲNH THỊ LIÊU 25/09/2021
10 ha thị mai 25/09/2021