Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN VĨ 24/05/2022
3 TẠ MINH THẢO 24/05/2022
4 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO 24/05/2022
5 NGUYEN THI DIEU HIEN 24/05/2022
6 Đỗ Tuyết Anh 23/05/2022
7 Đỗ Tuyết Anh 23/05/2022
8 Nguyễn Thị Rơi 23/05/2022
9 Nguyễn Thị Rơi 23/05/2022
10 NGUYỄN THỊ NHÀN 23/05/2022