Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRƯƠNG TRÍ NHƯ 16/06/2021
2 Hồ Thị Đức Phương 15/06/2021
3 Trần Thị Yến Nhi 15/06/2021
4 Trương Thúy Ngọc 15/06/2021
5 Trần Mỹ Đan 15/06/2021
6 Nguyễn Viết Thanh 15/06/2021
7 Huỳnh Quốc Việt 15/06/2021
8 nguyễn đinh thị hương thanh 15/06/2021
9 ĐỖ THỊ KIM NINH 15/06/2021 30/06/2021
10 Công ty TNHH SX XNK Lương thực Trường Thuận Phú 15/06/2021