Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THI 27/09/2021
2 Nguyễn Thuỵ Tâm Uyên 27/09/2021 29/09/2021
3 Mai Thị Phương Thanh 27/09/2021 30/09/2021
4 CAO MINH PHÁT 27/09/2021 30/09/2021
5 Nguyễn Thị Bình An 27/09/2021
6 TRẦN VĂN THI 27/09/2021
7 ĐẶNG THỊ HỒNG PHƯỢNG 27/09/2021 17/10/2021
8 Nguyễn Quốc Tân 27/09/2021
9 PHAN THỊ PHỤNG 27/09/2021 29/09/2021
10 Huỳnh Kim Ngân 27/09/2021 30/09/2021