Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HUỲNH THANH LONG 12/05/2021
2 THAI THI KIM QUY 12/05/2021
3 NGUYỄN THỊ BẠCH MAI 12/05/2021
4 THAI THI KIM QUY 12/05/2021
5 Lâm Ngọc Tường Vi 12/05/2021
6 Mohamed Aly 12/05/2021
7 CÔNG TY TNHH AMERICAN BEAUTY 12/05/2021
8 PHẠM NHO NHÃ 12/05/2021 17/05/2021
9 Đinh Thị Hằng 12/05/2021
10 Phan Thị Kim Chi 12/05/2021