Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH MAY MẶC VESTON MINH 03/12/2021
3 PHẠM THU THẢO 03/12/2021
4 Lê Thị Quỳnh Phương 03/12/2021
5 TRẦN VIỆT TÙNG 03/12/2021
6 LÊ HỒNG QUANG THỤY 03/12/2021
7 Lê Thị Quỳnh Phương 03/12/2021
8 Lê Thị Quỳnh Phương 03/12/2021
9 Lê Thị Quỳnh Phương 03/12/2021
10 mai thanh hưng 03/12/2021