Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Vân 19/01/2022
3 NGUYỄN THANH THẢO 19/01/2022
4 NGUYỄN THÁI PHƯƠNG NGÂN 19/01/2022
5 Đỗ Đình Đạo 19/01/2022
6 Phạm Phương Hồng Ngân 19/01/2022
7 LƯU THỊ NGỌC YẾN 19/01/2022
8 LÊ THỊ HUỆ 19/01/2022
9 TRẦN VĂN THI 19/01/2022
10 Phạm Ngọc Như Kha 19/01/2022