Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Thị Liên 17/05/2022
3 ĐỖ THÁI BÌNH 17/05/2022
4 Trần Công Nguyên 17/05/2022 30/06/2022
5 Châu Hoàng Tài 17/05/2022 30/06/2022
6 HUỲNH MINH KHÔI 17/05/2022
7 NGUYỄN HỒ LONG 17/05/2022
8 Ngô Thanh Hữu 17/05/2022 30/06/2022
9 CÔNG TY TNHH TM DV - KT D 17/05/2022
10 Phan van An 17/05/2022