Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tài Thi 05/07/2022
3 Nguyễn Hiền Quang 05/07/2022
4 Đặng Thị Trúc Nga 05/07/2022
5 trần tấn quang 05/07/2022
6 TRẦN THÁI THỊ NGỌC NGA 05/07/2022
7 MAI QUỐC THÁI 05/07/2022
8 LÊ SỸ THIẾT 05/07/2022 11/07/2022
9 LÊ THANH TRÀ 05/07/2022
10 PHẠM THỊ THANH THỦY 05/07/2022