Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Pham Van Thu 25/05/2022
3 CÔNG TY TNHH VIBRATION 25/05/2022
4 Trần Thị Thùy Trang 25/05/2022
5 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thạch Ngọc 25/05/2022
6 Nguyễn Thị Mỹ Dung 25/05/2022
7 Nguyễn Ngọc Hồng Diệp 25/05/2022
8 CÔNG TY TNHH GIFT BUSINESS 25/05/2022
9 CÔNG TY TNHH VIBRATION 25/05/2022
10 ĐOÀN BẢO CHÂU 25/05/2022