Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tấn Đạt 25/01/2022 07/02/2022
3 Bà Trần Thị Kim Xuân 25/01/2022 07/02/2022
4 Ngọc Thanh 25/01/2022 28/01/2022
5 TRƯƠNG HỒNG NHẬT 25/01/2022 26/01/2022
6 Nguyễn Thị Thanh Hằng 25/01/2022
7 ĐOÀN THỊ NGA 25/01/2022
8 NGÔ THANH THỦY 25/01/2022
9 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 25/01/2022 16/02/2022
10 Trần Thị Kim Chi 25/01/2022