Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Ngô Thụy Trúc Phương 17/01/2022
3 Tống Thị Hoàng Ngọc 17/01/2022
4 ĐINH THỊ THU THẢO 17/01/2022 19/01/2022
5 LÂM QUANG HIẾU 17/01/2022
6 QUẠCH CÔNG MẬU 17/01/2022 18/01/2022
7 TRẦN TIẾN ĐẠT 17/01/2022
8 TRẦN TIẾN ĐẠT 17/01/2022
9 LƯU VĂN TRÚC PHƯƠNG 17/01/2022 07/02/2022
10 Nguyễn Thị Xuân Hiệp 17/01/2022