Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tùng 24/05/2022
3 Đỗ Tuyết Anh 24/05/2022
4 Trương Minh Thành 24/05/2022
5 TRƯƠNG THANH TÙNG 24/05/2022
6 LÊ THỊ KIM PHỤNG 24/05/2022
7 MẠC THỊ MỸ LINH 24/05/2022
8 TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG LINH 24/05/2022
9 Đinh Thị Ngọc Cúc 24/05/2022
10 TRẦN HỒNG NHI 24/05/2022