Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Hùng Anh 01/12/2021
3 Nguyễn Thị Thúy Hằng 01/12/2021
4 VÕ TRỌNG ĐỨC 01/12/2021
5 LÊ HỒNG NHUNG 01/12/2021
6 HUỲNH MỸ DINH 01/12/2021
7 Nguyễn Thị Bích Chiêu 01/12/2021
8 Dương Vĩnh Huy 01/12/2021
9 Nguyễn Thị Phương Thúy 01/12/2021
10 CÔNG TY TNHH SAIGON TAIPEI (ĐÀM QUANG VŨ) 01/12/2021