Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Hoàng Trọng Thuyên 21/09/2021 28/09/2021
2 NGUYỄN VĂN HIỀN 21/09/2021
3 ĐINH THỊ THANH TÂM 21/09/2021 28/09/2021
4 Phuong thi nguyet 21/09/2021 28/09/2021
5 Phuong thi nguyet 21/09/2021 28/09/2021
6 NGUYỄN THỊ THI THI 21/09/2021 28/09/2021
7 NGUYỄN NGỌC CẨM HƯƠNG 21/09/2021 28/09/2021
8 Trần Hồ Hải Yến 21/09/2021 28/09/2021
9 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 21/09/2021 28/09/2021
10 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 21/09/2021 28/09/2021