Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyen Thi Anh 05/12/2021
3 Pham Vu Minh Thu 05/12/2021
4 Nguyen thi kim phuong 05/12/2021
5 Lê Thị Thanh Thủy 05/12/2021
6 Nguyễn Phạm Phương Uyên 05/12/2021
7 Trần Thị Lý 05/12/2021
8 Trương Quang Đại 05/12/2021
9 Lê Quỳnh Trâm 05/12/2021
10 Nguyễn Phạm Phương Uyên 05/12/2021