Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Văn Sỹ 18/10/2021
2 TRẦN THỊ HOÀNG YẾN 18/10/2021
3 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 18/10/2021
4 Nguyễn Văn Sỹ 18/10/2021
5 Nguyễn Thị Thanh Hương 18/10/2021 02/11/2021
6 TRẦN VĂN THI 18/10/2021 27/10/2021
7 LÊ ĐẮC HÒA 18/10/2021 21/10/2021
8 NGUYỄN TRỌNG GIANG 18/10/2021 25/10/2021
9 TRẦN VĂN THI 18/10/2021 27/10/2021
10 TRẦN VĂN THI 18/10/2021 27/10/2021