Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Tăng Thị Quỳnh 28/10/2021
3 LÊ NGỌC TẠO 28/10/2021
4 Nguyễn Thị Phương 28/10/2021
5 THAI THI KIM QUY 28/10/2021
6 Nguyễn Thị Hồng Yến 28/10/2021
7 Lương Quốc Anh 28/10/2021
8 VÕ THỊ MAI HOA 28/10/2021
9 Đặng Trọng Thành 28/10/2021 04/11/2021
10 Đặng Trọng Thành 28/10/2021 04/11/2021