Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN NGỌC HUỆ 23/09/2019
2 Mã Thị Hồng Đào 23/09/2019
3 HTX TM, VT VÀ DV DL SACO 23/09/2019 03/10/2019
4 HTX TM, VT VÀ DV DL SACO 23/09/2019 25/09/2019
5 HTX TM, VT VÀ DV DL SACO 23/09/2019 25/09/2019
6 NGUYỄN THANH PHÚC 23/09/2019
7 Ngô Thị Thúy Việt 23/09/2019 25/09/2019
8 NGUYEN NGOC XUAN VINH-DHL 23/09/2019 02/10/2019
9 BÙI THỊ THU THẢO 23/09/2019 26/09/2019
10 HKTDC - HO CHI MINH CITY OFFICE-DHL 23/09/2019 02/10/2019