Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYEN THI PHUC 06/03/2021
2 NGUYEN THI PHUC 06/03/2021
3 NGUYEN THI PHUC 06/03/2021
4 NGUYEN THI PHUC 06/03/2021
5 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 06/03/2021
6 TRAN THI GAI 06/03/2021
7 CAO THỊ KIM THƯỜNG 06/03/2021
8 Đặng Văn Đạt 06/03/2021
9 Đặng Văn Đạt 06/03/2021
10 Nguyễn Hồng Đức 06/03/2021