Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH 25/01/2021 26/01/2021
2 NGUYỄN ĐỖ DUY 25/01/2021 26/01/2021
3 NGUYỄN HÀ YẾN PHƯƠNG 25/01/2021 26/01/2021
4 NGUYỄN HÀ YẾN PHƯƠNG 25/01/2021 26/01/2021
5 Nguyen Thi Thuy Linh 25/01/2021
6 Nguyễn Văn Hùng 25/01/2021
7 KIM THỊ THIÊNG 25/01/2021 26/01/2021
8 NGUYỄN ĐỖ PHƯƠNG 25/01/2021 26/01/2021
9 Nguyễn Thị Hòa 25/01/2021
10 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 25/01/2021