Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đậu Thị Diễm Hằng 20/01/2022
3 Nguyễn MInh Châu 20/01/2022
4 NGUYỄN HỒNG QUÂN 20/01/2022 14/02/2022
5 Đào Hồng Phương 20/01/2022
6 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 20/01/2022 25/01/2022
7 LÊ ANH HOÀNG 20/01/2022
8 Nguyễn Thị Trang 20/01/2022 25/01/2022
9 NGUYỄN ĐẶNG LÂM 20/01/2022 17/02/2022
10 LÊ VĂN NGUYỄN LONG 20/01/2022 21/01/2022