Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Vũ Văn Hưng 15/10/2019 18/10/2019
2 Phan Ngọc Huyền 15/10/2019
3 HTX DV DL THƯƠNG MẠI VẬN TẢI SỐ 1 15/10/2019 25/10/2019
4 ĐẶNG THỊ HUYỀN TRÂN 15/10/2019 17/10/2019
5 HTX DV DL TM VT HOÀN HẢO 15/10/2019 25/10/2019
6 ông từ quyên 15/10/2019 15/10/2019
7 Nguyễn Thị Nhâm 15/10/2019
8 HTX DV DL TM VT HOÀN HẢO 15/10/2019 17/10/2019
9 Khưu Thế Ngọc 15/10/2019 24/10/2019
10 NGUYỄN THỊ TUYẾT 15/10/2019 31/10/2019