Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐOÀN THỊ HOÀI THANH 26/10/2020 03/11/2020
2 VŨ THỊ THANH 26/10/2020 30/10/2020
3 Cty Điện Lực Thủ Thiêm (1338) 26/10/2020 05/11/2020
4 NGUYỄN THỊ DIỄM HUYỀN 26/10/2020 16/11/2020
5 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NGUYỄN QUÂN 26/10/2020
6 Lê Thùy Dung 26/10/2020
7 TRẦN THỊ LỆ CHI 26/10/2020 29/10/2020
8 Nguyễn Thị Tường Tuyết 26/10/2020
9 Đào Hữu Lộc 26/10/2020 02/11/2020
10 LÝ THANH NHÀN 26/10/2020 04/11/2020