Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Nguyễn Yến Quỳnh 06/12/2021
3 LÊ ANH HOÀNG 06/12/2021
4 TÔ DUY KHA 06/12/2021
5 Hồ Thị Như Anh 06/12/2021
6 Nguyễn Thị Phan 06/12/2021
7 Nguyễn Thị Ngọc Bích (bưu điện) 06/12/2021 20/12/2021
8 Huỳnh Thị Trúc Phương 06/12/2021
9 Phạm Như Quỳnh 06/12/2021
10 PHAN THỊ VIÊN 06/12/2021