Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Tuất Luân 20/01/2021
2 Phan Thị Thùy Vân 20/01/2021
3 Lâm Thị Quỳnh Anh 20/01/2021
4 LÊ DƯƠNG QUANG- ĐẶNG THUẬN ÁNH 20/01/2021
5 LÊ VĂN NAM 20/01/2021
6 Nguyễn Thị Thanh Hằng 20/01/2021
7 TĂNG THÙY DẬT 20/01/2021 22/01/2021
8 BÙI HỒNG NGỌC 20/01/2021 25/01/2021
9 NGUYỄN VĂN ĐỨC 20/01/2021 01/02/2021
10 Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa 20/01/2021 27/01/2021