Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN TRUNG QUÂN 19/01/2022
3 NGUYỄN THỊ LỆ HOA 19/01/2022
4 PHẠM THỊ PHƯƠNG LIÊN 19/01/2022
5 NGUYEN THI DIEU HIEN 19/01/2022
6 TĂNG VĨ CƠ-LÊ TẤN THÚY ANH 19/01/2022 20/01/2022
7 TRẦN NGUYỄN HỮU THY LINH 19/01/2022 24/01/2022
8 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG KHANH 19/01/2022 09/02/2022
9 NGUYỄN HỒNG SƠN 19/01/2022 20/01/2022
10 NGUYỄN QUANG LUYỆN + TRỊNH THỊ NGUYỆT HƯƠNG 19/01/2022 09/02/2022