Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 29/11/2021
3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM KHANG 29/11/2021
4 LÊ NGỌC PHƯƠNG 29/11/2021
5 LÊ MUỐI 29/11/2021
6 Đặng Duy Thiện 29/11/2021
7 TRẦN VĂN THI 29/11/2021
8 Mạc Thị Thủy 29/11/2021
9 Hồ Quốc Thắng 29/11/2021
10 Nguyễn Thị Hoài Thu 29/11/2021