Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI THỊ THỦY 20/05/2022
3 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SEVEN GYM 20/05/2022
4 Lê Thị Xuân Tuyến 20/05/2022
5 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HOÀNG XUÂN NGỤ 20/05/2022
6 Lê Thị Yến 20/05/2022
7 LÊ TUẤN KIỆT 20/05/2022
8 CÔNG TY TNHH NỮ TRANG DANISH 20/05/2022
9 TRẦN VĂN THI 20/05/2022
10 Phạm Ngọc Hân 20/05/2022