Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Hoài Nam 30/11/2021
3 Võ Thị Bích Thủy 30/11/2021
4 Đào Vũ Hải Bình 30/11/2021
5 TRƯƠNG DUY HOÀNG 30/11/2021 14/12/2021
6 Quỳnh Trang 30/11/2021
7 LỬ BẢO TRÂN 30/11/2021
8 Ngân Thị Hoài 30/11/2021
9 Phan Thị Trúc Mẫn 30/11/2021 09/12/2021
10 Quang Kiết Ngọc 30/11/2021