Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thiện 27/10/2021
3 nguyễn thị lê nguyệt 27/10/2021
4 LÊ THỊ HẠNH HOA 27/10/2021
5 nguyễn thị lê nguyệt 27/10/2021
6 nguyễn thị lê nguyệt 27/10/2021
7 DƯƠNG VĂN LẬP 27/10/2021
8 Đặng Trần Ngọc Mai 27/10/2021 03/11/2021
9 ĐOÀN THĂNG 27/10/2021 28/10/2021
10 NGUYỄN HOA 27/10/2021 28/10/2021