Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 test 04/12/2020
2 test 04/12/2020
3 Lý Mỹ Thanh 04/12/2020
4 Nguyễn Thị Hòa 04/12/2020
5 Nguyễn Thị Hòa 04/12/2020
6 Nguyễn Thị Hòa 04/12/2020
7 Nguyễn Thị Hòa 04/12/2020
8 Nguyễn Thị Hòa 04/12/2020
9 Lý Mỹ Thanh 04/12/2020
10 Nguyễn Thị Hòa 04/12/2020