Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 BÙI DUY THÁI 20/10/2021
2 Nguyễn Tùng Long 20/10/2021
3 NGUYỄN VĂN HUY 20/10/2021
4 NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN 20/10/2021
5 Nguyễn Ngọc Thu Thảo 20/10/2021
6 Bùi Minh Trung 20/10/2021 27/10/2021
7 Ngô Bửu Trâm 20/10/2021 25/10/2021
8 Vũ Kỳ Nam 20/10/2021 27/10/2021
9 Bùi Minh Trung 20/10/2021 27/10/2021
10 Võ Thị Như Ngọc 20/10/2021