Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐỖ HÒA AN 20/05/2022
3 NGUYỄN THỊ KHÁNH XUÂN 20/05/2022
4 Công Ty TNHH Chín Mươi Chín Phần Trăm 20/05/2022
5 TRẦN VIẾT QUÂN 20/05/2022
6 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 20/05/2022
7 VÕ NGUYÊN ĐÁNG 20/05/2022
8 PHAN VĂN QUẢNG 20/05/2022
9 Lê Vũ Hoàng An 20/05/2022
10 LÊ TUẤN KIỆT 20/05/2022