Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẬN THÀNH 03/12/2021
3 Nguyễn Thị Biên Thùy 03/12/2021
4 Võ Thị Như Ý Ngọc 03/12/2021
5 Nguyễn Quang Vinh 03/12/2021
6 LÊ THỊ PHƯỢNG 03/12/2021
7 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 03/12/2021
8 Phan Thị Hồng Mai 03/12/2021
9 Trần Thị Hoa Mai 03/12/2021
10 Nguyễn Thanh Minh 03/12/2021