Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Hải Vy 19/01/2022
3 Hồ Hoàng Trường 19/01/2022 26/01/2022
4 TRẦN THỊ VÓC 19/01/2022
5 TRẦN CAO VÂN 19/01/2022
6 Phạm Hải Vy 19/01/2022
7 ĐOÀN THỊ CẨM HÀ 19/01/2022 24/01/2022
8 PHAN HÙNG CƯỜNG 19/01/2022 19/01/2022
9 Lê Bảo Tú 19/01/2022 24/01/2022
10 NGÔ THỊ SEN 19/01/2022 24/01/2022