Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Hồng Lan 24/11/2020
2 Lê Thị Hồng Lan 24/11/2020
3 Hoàng Thị Linh 24/11/2020
4 Tăng Huỳnh Thủy Tiên 24/11/2020 04/12/2020
5 Nguyễn Minh Đăng (Trung Tâm Ngoại Ngữ Việt Anh) 24/11/2020 04/12/2020
6 Nguyễn Lý Dương Hà 24/11/2020 04/12/2020
7 Nguyễn Lý Dương Hà 24/11/2020 04/12/2020
8 Nguyễn Lý Dương Hà 24/11/2020 04/12/2020
9 luong thi anh pho 24/11/2020 04/12/2020
10 Nguyễn Lý Dương Hà 24/11/2020 04/12/2020