Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRƯƠNG DUY ANH 22/08/2019
2 NGÔ THỊ HOA 22/08/2019
3 TRƯƠNG THÀNH LẬP 22/08/2019
4 CHÂU THỊ HỒNG XUÂN 22/08/2019
5 Phan Thị Kim Ngân 22/08/2019
6 LÊ THỊ QUỲNH CHI 22/08/2019
7 TRẦN XUÂN PHONG (DVC TRỰC TUYẾN C3) 22/08/2019 16/09/2019
8 TRÀN ĐỨC DƯƠNG CTY TNHH SX TM DV ĐẠT VẬN 22/08/2019
9 TRẦN BỘI THI (DVC TRỰC TUYẾN C3) 22/08/2019 16/09/2019
10 BICH THUY NGUYEN THI 22/08/2019