Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Quốc Khoa 28/10/2021
3 TRẦN LỆ TRÚC QUỲNH 28/10/2021
4 Đoàn Dương Toàn 28/10/2021
5 NGUYỄN QUANG PHỤC 28/10/2021
6 Trần Quang Trung 28/10/2021
7 NGUYỄN QUANG ĐẠI 28/10/2021
8 NGUYỄN QUANG ĐẠI 28/10/2021
9 LÊ PHƯỢNG HOÀNG 28/10/2021
10 NGUYEN THI DIEU HIEN 28/10/2021