Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 Nguyễn Đức Thống 03/12/2021
4 Võ Thị Thúy An 03/12/2021
5 NGUYỄN KHƯƠNG DUY 03/12/2021 04/01/2022
6 BÙI THỊ THU NƯƠNG 03/12/2021 07/12/2021
7 NGUYỄN VĂN SỸ 03/12/2021 08/12/2021
8 PHAM VAN GIANG 03/12/2021
9 trần tấn quang 03/12/2021
10 Nguyễn Thế Hòa - Nguyễn Thị Hường 03/12/2021 20/12/2021