Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VŨ THÙY TRANG 09/12/2021
3 PHẠM CHÍ THÀNH 09/12/2021 14/12/2021
4 NGUYỄN NGỌC HIỆP 09/12/2021 14/12/2021
5 nguyễn thị ngọc mỹ 09/12/2021 14/12/2021
6 TRẦN VĂN TOÁN 09/12/2021 14/12/2021
7 Đỗ Trung Quân 09/12/2021 14/12/2021
8 PHẠM HỮU HẢI 09/12/2021 14/12/2021
9 PHẠM THỊ LUYẾN 09/12/2021 14/12/2021
10 ĐẶNG VĂN LÀNH - NGUYỄN THỊ LỆ XUÂN 09/12/2021 10/12/2021