Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Thị Mỹ Lệ 13/08/2022
3 Bùi Hữu Lợi 13/08/2022
4 Bùi Hữu Lợi 13/08/2022
5 Hồ Ngọc Quân 13/08/2022
6 Phan Thị Như Ngọc 13/08/2022
7 Bùi Ngọc Chinh 13/08/2022
8 PHẠM VĂN ĐIỆN 13/08/2022
9 NGUYỄN NGỌC NAM 13/08/2022
10 Phan Thanh Tam 13/08/2022