Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN QUỐC NHẬT 22/01/2019 23/01/2019
2 BÙI ĐỨC HIẾU 22/01/2019 23/01/2019
3 Lê Anh Duy 21/01/2019
4 TRẦN THỊ HIỀN 21/01/2019 12/02/2019
5 LÂM THỊ NGỌC THU 21/01/2019 12/02/2019
6 LÂM MINH TRUNG 21/01/2019 12/02/2019
7 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 21/01/2019 12/02/2019
8 LÂM THỊ NGỌC THU 21/01/2019 12/02/2019
9 MAI THỊ TIÊN 21/01/2019
10 MAI THỊ TIÊN 21/01/2019