Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Ngọc Lộc 29/11/2021
3 NGUYEN NGOC HAN 29/11/2021
4 Nguyễn Hoàng Minh 29/11/2021
5 phạm thảo uyên 29/11/2021
6 HOÀNG THỊ HỒNG KIỀU 29/11/2021
7 TRẦN THÀNH ĐẠT 29/11/2021
8 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THƯƠNG MẠI NAM Á 29/11/2021
9 Đặng Hồng Mai 29/11/2021
10 Lương Quốc Anh 29/11/2021