Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Thị Mỹ Linh 27/10/2020
2 Phạm Thị Mỹ Linh 27/10/2020
3 NGUYỄN NGỌC LÂM THƯ 27/10/2020
4 NGUYỄN THẮNG 26/10/2020
5 VPĐD LIEBHERR-MCCTEC ROSTOCK GMBH TẠI TP.HCM-DHL 26/10/2020 05/11/2020
6 RED WAREHOUSE CO.LTD-DHL 26/10/2020 05/11/2020
7 THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTE-DHL 26/10/2020 05/11/2020
8 PHAM QUOC KHANH-DHL 26/10/2020 05/11/2020
9 STAHL ASIA PACIFIC PTE LTD REP HCMC-DHL 26/10/2020 05/11/2020
10 C. STEINWEG WAREHOUSING (VIETNAM) CO.LTD-DHL 26/10/2020 05/11/2020