Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ĐĂNG MINH PHƯƠNG 25/10/2021
3 LÊ ANH HOÀNG 25/10/2021
4 Lâm Kiệt Hằng 25/10/2021
5 Phạm Phú Hiếu Tâm 25/10/2021
6 PHAN THI THU GIANG 25/10/2021
7 LÊ THỊ TỐ QUYÊN 25/10/2021
8 HOÀNG DUY NHẤT-LÂM DUY THÙY LINH 25/10/2021
9 Phạm minh Thuận 25/10/2021
10 LÊ THỊ TỐ QUYÊN 25/10/2021