Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 03/12/2021
3 Đinh Bá Phước 03/12/2021
4 HOÀNG THỊ HUYỀN TRINH 03/12/2021
5 Hoàng Thảo Trang 03/12/2021
6 Lê Nguyễn Bạch Tuyết 03/12/2021 14/12/2021
7 HÀ VĂN HÓA - NGUYỄN THỊ ÚT 03/12/2021 10/01/2022
8 NGUYỄN THỊ THÚY TRINH 03/12/2021
9 TRẦN NGỌC HÒA 03/12/2021 10/01/2022
10 LÊ THỊ THÚY 03/12/2021