Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Văn Hà 25/10/2021
3 Hà Thanh Tùng 25/10/2021
4 Lý Thị Hòa 25/10/2021
5 Lý Thị Hòa 25/10/2021
6 nguyễn thanh tú 25/10/2021
7 TRẦN TÂN 25/10/2021
8 LƯƠNG NGỌC UYÊN 25/10/2021
9 DƯƠNG CÔNG HIỆP - ÂU THỊ THANH HỒNG 24/10/2021
10 HUỲNH VĂN PHI - NGUYỄN THỊ THÙY LINH 24/10/2021