Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Vũ 22/10/2020
2 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HIỆP BÌNH (GĐ Nguyễn Thị Thúy Hằng) 22/10/2020 19/11/2020
3 Lâm Thị Thanh Huyền 22/10/2020 02/11/2020
4 Lê Võ Minh Châu 22/10/2020 02/11/2020
5 Lê Thị Thùy Dương 22/10/2020 02/11/2020
6 NGUYỄN THỊ THU HÀ 22/10/2020 02/11/2020
7 hồ vũ bảo huy 22/10/2020 02/11/2020
8 NGUYỄN THỊ MỸ HOAN 22/10/2020
9 hồ vũ bảo huy 22/10/2020 02/11/2020
10 LÊ HOÀNG LINH 22/10/2020 27/10/2020