Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Thị Mỹ Ngọc 06/12/2021
3 NGUYỄN THỊ CẨM LOAN 06/12/2021
4 Nguyễn Quốc Thống 06/12/2021
5 TRẦN GIA HUY 06/12/2021
6 NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN 06/12/2021
7 PHẠM THỊ NỤ 06/12/2021
8 BÙI ANH KHOA 06/12/2021
9 Công ty TNHH Dịch vụ Vận Tải Khải Minh 06/12/2021
10 NGUYỄN THỊ CẨM LOAN 06/12/2021