Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Dung 08/12/2021
3 Ngô Thị Thu Thu Huyền 08/12/2021
4 Ngô Thị Thu Thu Huyền 08/12/2021
5 TRẦN PHI HÙNG 08/12/2021
6 NGUYỄN THỊ THANH TÚ 08/12/2021
7 Ngô Thị Thu Thu Huyền 08/12/2021
8 TRẦN QUỐC HUY 08/12/2021
9 Nguyễn Minh Khánh 08/12/2021
10 NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH 08/12/2021